Виготовлення макетів індивідуальних номерних знаків транспортних засобів, які виготовляються на замовлення власників транспортних засобів, з видачею номерних знаків (за один комплект): три символи, кожний наступний (до восьми символів), графічний елемент


Послуга надається в Головному сервісному центрі МВС та територіальних сервісних центрах МВС

Місцезнаходження надання послуги:

вул. Лук’янівська, 62, м. Київ, 04071 (ГСЦ МВС), а також ТСЦ МВС

Режим роботи ГСЦ МВС та ТСЦ МВС

Контакти:

(044) 374-10-68

Необхідні документи для отримання послуги:

 1. Для замовлення індивідуального номерного знака власник транспортного засобу (юридична або фізична особа) або уповноважена власником особа особисто подає до Головного сервісного центру МВС або територіального сервісного центру МВС такі документи:

 • заяву про встановлення можливості оформлення індивідуального номерного знака (заповнюється в ГСЦ або ТСЦ);
 • заяву про забезпечення виготовлення комплекту індивідуальних номерних знаків (заповнюється в ГСЦ або ТСЦ);
 • свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу або його копію;
 • нотаріально засвідчену довіреність, оформлену в установленому порядку (для фізичних осіб у разі відсутності власника транспортного засобу);
 • довіреність, оформлену в установленому порядку (для юридичних осіб);
 • документ, що посвідчує особу заявника (паспорт громадянина України, посвідка на проживання особи, яка проживає в Україні, національний, дипломатичний чи службовий паспорт іноземця або документ, що його заміняє, у разі надання ID-паспорта разом надається довідка про реєстрацію місця проживання особи);
 • засвідчену в установленому порядку копію документа, що підтверджує державну реєстрацію символіки або логотипу юридичної особи (у разі нанесення логотипа або символіки на індивідуальний номерний знак);
 • копію посвідчення члена громадської організації, підприємства, логотип якої буде нанесено на індивідуальний номерний знак (за потреби);
 • платіжний документ (квітанцію), яка засвідчує оплату адміністративної послуги та вартості виготовлення комплекту індивідуальних номерних знаків.

2. Власник індивідуального номерного знака може перезакріпити його за іншим належним йому транспортним засобом або передати його іншому власникові. Для цього замовник подає до ГСЦ МВС або ТСЦ МВС такі документи:

 • заяву про перезакріплення індивідуального номерного знака;
 •  свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу або його копію;
 • нотаріально засвідчену довіреність, оформлену в установленому порядку (для фізичних осіб у разі відсутності власника транспортного засобу);
 • довіреність, оформлену в установленому порядку (для юридичних осіб);
 • документ, що посвідчує особу заявника (паспорт громадянина України, посвідку на проживання особи, яка проживає в Україні, національний, дипломатичний чи службовий паспорт іноземця або документ, що його заміняє, у разі надання ID-паспорта разом надається довідка про реєстрацію місця проживання особи);
 • у разі передачі індивідуального номерного знака іншому власникові – письмову згоду власника індивідуального номерного знака на передачу його іншому власникові (якщо власник не присутній при подачі заяви, така письмова згода повинна бути нотаріально засвідчена).

Послідовність дій одержувача послуги:

 • подання до адміністративного органу повного комплекту документів, необхідного для виготовлення індивідуальних номерних знаків;
 • здійснення оплати за надання адміністративної послуги;
 • отримання комплекту індивідуальних номерних знаків та довідки про оформлення номерних знаків, виготовлених на індивідуальне замовлення.

Вартість послуги:

300 гривень — три символи;
90 гривень — кожний наступний (до восьми символів);
500 гривень — графічний елемент ;
238 грн. 80 коп. — вартість спецпродукції.

Строк надання послуги:

Термін виготовлення індивідуальних номерних знаків установлюється до одного місяця з моменту передачі одного примірника затвердженого макета індивідуального номерного знака виробникові для виготовлення комплекту номерних знаків.

Перелік підстав для відмови у наданні послуги:

 • подання неповного пакета документів;
 • невідповідність документів установленим вимогам;
 • недотримання вимог пунктів 5 – 9 розділу І Порядку замовлення, видачі та обліку номерних знаків транспортних засобів, що виготовляються на індивідуальне замовлення їх власників, затвердженого наказом Міністерства внутрішніх справ України
  від 11 березня 2016 року № 174, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 01 квітня 2016 року за № 494/28624.

Інформаційна картка наданн адміністративної послуги

Технологічна картка адміністративної послуги